Sök Meny & Sortiment

Rättsskydd och rättshjälp m.m.

Målsägandebiträde

Om du har rätt till ett målsägandebiträde så förordnas detta av domstolen och kostar dig ingenting.

Offentlig försvarare

Om du har en förordnad offentlig försvarare och döms för brottet kan du bli skyldig att betala hela eller delar av kostnaden. Hur mycket det kan bli beror på din inkomst. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten.

Om du inte får en offentlig försvarare förordnad från domstolen men ändå vill ha en försvarare kan du anlita en privat försvarare. För en sådan privat försvarare är det du själv som betalar kostnaden.

Juridiskt ombud i familjerättsliga frågor och övriga tvistemål

Om du behöver ett juridiskt ombud i familjerättsliga frågor eller övriga tvistemål kan kostnaden för detta till stor del täckas av din hemförsäkring. I annat fall kan du få hjälp med kostnaderna genom att ansöka om rättshjälp beroende på din inkomst.