Sök Meny & Sortiment

Arbetsområden

Områden som vi arbetar med är:

  • - Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge samt underhållsfrågor
  • - Ekonomisk familjerätt – bodelningar, såsom ombud och bodelningsförrättare
  • - Arvsrätt – testamenten, bouppteckningar, arvskiften samt uppdrag som boutredningsman och skiftesman
  • - Socialrätt – offentligt biträde i mål enligt LVU och LVM
  • - Brottmål – uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • - Uppdrag från domstol som rättegångsbiträde och god man
  • - Utlänningsrätt – asylärenden
  • - Medlingsuppdrag från domstolar